Modellhelikopter

Modellhelikopter

Flera i klubben flyger eller har flugit modellhelikopter under lång tid. Kontakta klubben för att få råd och tips kring var du kan få mer information.