Hangarplats

Hangarplats

Du som är intresserad av hangarplats på Mellingeholm, kontaktar MFAB karl-ivar.karlsson#essn.nu , 070-582 24 16;  alternativt Carl Wale på telefon 070-654 22 20 eller via epost: carl.wale#alcedoab.se (ersätt # med @).