Eke modellflygfält

Enligt gällande regler från transportstyrelsen lyder modellflyget numera under de s.k. ”drönarreglerna”. Se transportstyrelsens hemsida om drönare.
Emellertid kan en modellflygklubb flyga på ett, av transportstyrelsen godkänt, modellflygfält enligt modellflygklubbens fältregler och transportstyrelsens regler.
Eke modellflygfält är ett sådant där vi har godkännande att flyga med en maximal flyghöjd av 500 meter.