Modellflygskolning

Modellflygskolning

Om du funderar på att börja med modellflyg så hjälper vi dig att komma igång! Både med tips och råd kring själva byggandet, skolning med dubbelkommando samt intrimning och provflygning av din modell då den är färdig.

Modellflygplan

Klubben har ett skolflygplan som används för att introducera nya medlemmar i hur det är att spaka ett modellflygplan. Flygplanet är försett med dubbelkommando – det innebär att både eleven och läraren har en radiosändare. Läraren håller inne en knapp på sin sändare då eleven flyger. Om något inträffar släpper läraren knappen och tar på så sätt över flygningen. Som regel brukar skolflygplanet inte användas för att öva landningar. Dock så kan vi hjälpa till med det också om eleven har ett eget flygplan att använda för dubbelkommando. 

Modellhelikopter

Om du vill börja flyga modellhelikopter har vi medlemmar som hållit på länge med modellhelikopterflyg, den unge herrn på bilden dock inte en av dem. Rådfråga oss om vilken maskin och övrig utrustning du skall införskaffa. Viktigt vid modellhelikopterflyg är att maskinen är korrekt intrimmad, det kan vi hjälpa dig med innan du själv sätter igång att försöka hovra med maskinen.  

Simulator

Klubben har en modellflygsimulator som är precis som att flyga modell på riktigt. Med hjälp av denna kan man öva in moment på både modellflygplan och modellhelikopter.

Intresserad av Modellflyg?  Kontakta gärna Sören von Perner på soren.p#etanet.se (byt ut # mot @)