Historik

Roslagens FK bildades 1963. Egentligen var det en fortsättning på Norrtälje Flygklubb som legat i dvala sedan slutet av 1950-talet som i sin tur funnits sedan 1938.

I mitten av 1980-talet lades flygfältet ned i Norrtälje till förmån för ett bostadsområde. Detta område i Norrtälje går nu under namnet ”Flygfältet”. Klubbens verksamhet fortsatte i förminskad skala på en åker utanför Hallstavik. En av medlemmarna i klubben ställde sitt gräsfält till förfogande. På så vis kunde klubben fortsätta sin verksamhet.

Men till Norrtälje ville vi tillbaka, så våren 1992 efter mycket möda och stort arbete så stod en asfaltsbana färdig tillsammans med en tälthangar. Klubbstugan byggdes på plats och flytten tillbaka till Norrtälje var nu ett faktum.