Ta eget flygcertifikat

Lär dig flyga!

Det sägs att piloter vet varför fåglarna sjunger! Kanske är det lite överdrivet, men känslan av att själv ta ett flygplan och bege sig ut över skärgården är svår att beskriva – den ska upplevas!
Roslagens FlygKlubb bedriver utbildning i vår flygskola till flygcertifikat (PPL). 
Mellingeholms flygplats ligger utanför kontrollerat luftrum vilket gör utbildningen effektiv. Så fort du lyft hjulen från banan kan du börja öva, utan krångliga in- och utflygningsvägar!

Utbildning i två delar

Utbildningen är uppdelad i två delar: teori och praktik. I teoridelen ingår ämnena Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder, Luftfartyg generellt, Prestanda och färdplanering, Människans förutsättningar och begränsningar, Meteorologi, Navigation, Flygoperativa procedurer, Flygningens grundprinciper och ämnet Kommunikation. Den praktiska delen är ca 45 flygtimmar. Av dessa är minst 25 timmar i dubbelkommando, alltså med din lärare, och minst 10 timmar är soloflygning. Här ingår övningar i manövrering, instrumentflygning, navigeringsflygning och flygradiotelefoni. Flygradiotelefonin tränas bla i Stockholms kontrollområde vilket ger mycket bra erfarenhet av att tala i flygradio när det är många i luften.

Den praktiska pilotutbildningen fram till flygcertifikatet är inte schemalagd. Du blir tilldelad en flyglärare och bestämmer med denne när det passar er båda att flyga.

Kan alla lära sig flyga?

Kraven för att klara läkarundersökningen, flygteorin samt praktisk flygning är ungefär samma som B-körkort för bil. Lägsta ålder att börja praktisk flygskolning är 16 år. För att få göra uppflygningen för Transportstyrelsen skall du ha fyllt 17 år.

Vad kostar det?

Totala kostnaden för ditt flygcertifikat är ca 115.000 kr. (kostnaden kan variera lite beroende på olika teorialternativ och det totala antalet flygtimmar som läraren bedömmer behövs just för dig) Kostnaderna består av flygläkarundersökning, Teoriutbildning, Flygtimmar, Teoriprov, Språkprov, Praktisk examen och Certifikatkostnad till Transportstyrelsen.

(Kostnaderna är ungefärliga för år 2018)

När man sedan har eget certifikat kan man hyra klubbens egna flygmaskin. Man betalar då per timme för den tid man flyger.

Anmälan

Anmälan till flygutbildningen sker genom att kontakta vår skolchef Per Winberg (0708-93 95 52). Antalet kursplatser är begränsat. Vill du veta mer om att lära dig flyga skall du kontakta vår skolchef Per Winberg.