Ta eget flygcertifikat

Lär dig flyga!

Det sägs att piloter vet varför fåglarna sjunger! Kanske är det lite överdrivet, men känslan av att själv ta ett flygplan och bege sig ut över skärgården är svår att beskriva – den ska upplevas!

Roslagens Flygklubb bedriver den praktiska delen av utbildningen dvs själva flygningen, i vår flygskola till flygcertifikat PPL(A) och LAPL(A).

Vi vidareutbildar dessutom dig som vill lära dig flyga i mörker NQ.

Norrtälje Roslagens flygplats ligger utanför kontrollerat luftrum vilket gör utbildningen väldigt effektiv. Så fort du lyft hjulen från banan kan du börja öva. Flygplatsen har både asfaltbana och grässtråk vilket medför att utbildning kan hållas året runt och på olika underlag.   Efter avslutad utbildning är du välkommen att hyra flygplan från flygklubben och ge dig ut på egna äventyr, utbildningen är även basen för de som så småningom tänker sig en karriär inom flyget

Vi använder oss av en DA40 med G1000 instrumentering samt en PA-28, med klassiska klockor för skolning. 

Utbildning i två delar

Utbildningen är uppdelad i två delar: teori och praktik. I teoridelen ingår ämnena Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder, Luftfartyg generellt, Prestanda och färdplanering, Människans förutsättningar och begränsningar, Meteorologi, Navigation, Flygoperativa procedurer, Flygningens grundprinciper och ämnet Kommunikation. Teori och praktik kan med fördel genomföras parallellt.

Den praktiska delen för PPL är minst 45 timmar och för LAPL minst 30 flygtimmar. Av dessa kommer du flyga minst 10 respektive 6 timmar helt själv, så kallad EK-flygning.

Här ingår övningar i manövrering, instrumentflygning (ej i LAPL), navigeringsflygning  och flygradiotelefoni.

Flygradiotelefonin tränas bland annat i Stockholms kontrollområde vilket ger mycket bra erfarenhet av att tala i flygradio när det är många i luften.

Den praktiska pilotutbildningen fram till flygcertifikatet är inte schemalagd. Du blir tilldelad en flyglärare och bestämmer med denne när det passar er båda att flyga.


Kan alla lära sig flyga?

Kraven för att klara läkarundersökningen, flygteorin samt praktisk flygning är ungefär samma som B-körkort för bil. Lägsta ålder att börja praktisk flygskolning är 16 år. För att få göra uppflygningen för Transportstyrelsen skall du ha fyllt 17 år, det finns ingen övre gräns.

Vad kostar det?

Totala kostnaden för ditt flygcertifikat PPL är ca 140.000 kr och för ett LAPL ca 100.000 kr. Kostnaderna består av Flygläkarundersökning (Medical klass 2), Teoriutbildning, Flygtimmar, Teoriprov, Språkprov, Praktisk examen och Certifikatkostnad till Transportstyrelsen. Kostnaden kan variera lite beroende på olika teorialternativ och det totala antalet flygtimmar som läraren bedömer behövs just för dig.

Kostnaderna är ungefärliga för år 2021, betalning sker efter varje flygpass för den tid man har flugit, så man kan ta utbildningen i den takt som passar en själv.

Ska man välja PPL eller LAPL?

PPL är en längre utbildning och kommer förbereda dig för fler situationer du kan utsättas för i luften, den ger också större möjligheter till distansflygning och att hyra flygplan utomlands, då ett PPL Certifikat är internationellt giltigt, samt ett grundkrav för de som vill vidareutbilda sig mot kommersiella certifikat eller andra mer avancerade kurser tex IR (Instrument rating). LAPL, är framtagen för att ge en enklare väg till flygcertifikat, men den kommer då med vissa begränsningar.

Anmälan och frågor

Anmälan till flygutbildningen eller om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår skolchef Per Winberg (0708-93 95 52).

Länkar med matnyttig information

KSAKs sida om flygcertifikat. https://ksak.se/ta-certifikat/

Transportstyrelsen sida om flygcertifikat. https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/piloter/