Per tilldelades Frivilliga Flygkårens (FFK) silvermedalj

Styrelsen för Frivilliga Flykåren (FFK) beslutade att tilldela RFK:s Per Winberg Flygkårens medalj i Silver. Medaljutdelningen skedde i samband med FFK AB-läns medlemsmöte och delades ut av Kårchefen, Thomas Alexandersson samt Länsflygchefen i AB län, Christer Dahlgren. Utmärkelsen utdelades med motiveringen att Per bistår med hög kvalitet, stor arbetsinsats och fantastiskt engagemang i sina FFK uppdrag och skapandet av övningar för FFK’s verksamhet. “Ingenting är omöjligt-Per” har förtjänat medaljen med stort beröm. Grattis Per!

Foto: Nila